โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [1051101002]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หมายเลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน(วัน/เดือน/ปีเกิด) เช่น 01/01/2545

นักเรียนที่เข้าระบบไม่ได้ ให้ไปติดต่อที่ห้องวิชาการ


ปรับปรุงข้อมูล 31/10/2562
[12587/22740]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]